Stmelujte a rozvíjejte tým

Budujte, stmelujte a rozvíjejte váš tým

Slovo „teambuilding“ se skládá ze dvou anglických slov. „Team“ – tým/skupina a „building“ –budování. Tyto dvě slova mají význam budování týmu. Teambuilding se ve většině případů, nepřekládá do českého jazyka.

Hlavním významem teambuildingu je stmelení skupiny pracovníku a vybudování tak kvalitního týmu, který spolu bude nejen dobře vycházet ale i efektivně pracovat.

Při teambuildingu je důležité se zaměřit na komunikaci ve skupině, spolupráci a synchronizaci členů týmu, posílení vzájemné důvěry, nakládání času v práci, rozdělování rolí. 

Teambuling & teamspirit – Oba termíny mají stejný význam tím, že budují a stmelují kolektiv. Liší se tím že teamspirit se pořádá pro zaměstnance, kteří se již znají a spolupracují spolu delší dobu ba naopak teambuling se pořádá převážně pro nové členy firmy, pro zapadnutí do kolektivu.

Důležitý je rozpočet, který je neodmyslitelnou součástí. Popřemýšlejte a rozhodněte si, jestli chcete uspořádat teambuilding&teamspirit, počet osob (20 – 100 osob), lokalita, ubytování, stravování, lektoři a další. Od toho všeho se budou odvíjet další kroky.

Obvykle provádí mimo pracoviště. Lokalita záleží na rozpočtu, ale i na tom jakou formou budete chtít zorganizovat akci.

Délka je též na vás, akce může být jednodenní či víkendová s ubytováním, stravováním a doprovodným programem.

Téma a podmět k teambuildingu může mít každá firma odlišný. Akce může mít charakter k produktům a významu firmy, kde se do programu zařadí doprovodný a poučný program. Například: firma na střelný prach (akce na střelnici – zkouška zbraní, firma zpracovávající dřevo – sázení nových stromů). Dále mohou mít charitativní význam, kde se navštíví děti v dětském domově, pomůže hendikepovaným, darování krve a další. Jako poslední jsou tematické, akční – únikové hry, indiánské, zimní a letní olympijské hry, wellness&fitness, pevnost Boyard, Robinson, další…

K uspořádání účinného teambuildingu/teamspirtu můžete využít naší pomoc. Zajistíme Vám kompletní akci svoz, ubytování, stravování, prostory, program, lektoři a zaručenou zábavu a účinnost akce.

Autor:  Dominika Pachlová

Spolupracovali jsme s