MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR
VÁS ZVE NA KONFERENCI

„VÝZVY A PŘÍLEŽITOSTI V REFORMĚ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ”

Konference je pořádána v rámci projektu Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné realizovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR. Konference se zaměří na nedávnou minulost, přítomnost i budoucnost reformy péče o duševní zdraví. Za účasti mezinárodních expertů
budeme diskutovat o kvalitě péče, multidisciplinaritě, recovery přístupu, zapojení uživatelů, roli krajů a obcí a dalších důležitých prvcích reformy. V rámci workshopů se budeme věnovat vybraným cílovým skupinám a dalším průřezovým tématům.

Kapacita konference je plně obsazená a není možné se na ní již přihlásit.
Děkujeme za pochopení

Kdy

14.-15. září 2022

Místo konání

Hotel Continental
Kounicova 680/6, 602 00 Brno

Účastnický poplatek

Účastnický poplatek zahrnuje ubytování, účast na všech přednáškách dvoudenní konference, servis pro účastníky konference, doprovodné tiskové materiály, jmenovku, občerstvení během přednáškových programů (kávu, nealkoholické nápoje, apod.), oběd a společnou večeři. Účastnický poplatek je 990 Kč. Účastnické poplatky jsou včetně 15 % DPH. Účastnický poplatek je nevratný, ale v případě neúčasti za sebe můžete vyslat náhradníka nebo vám na požádání budou zaslány veškeré sjezdové materiály.

Přihláška se stává závaznou po připsání registračního poplatku na bankovní účet organizátora konference.

S případnými dotazy se můžete obrátit na koordinátora konference Zbyňka Severu
e-mail: konference@reformapsychiatrie.cz, tel.: +420 775 708 777

Konference je spolufinancována z projektu “Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné“, (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006213) realizovaného Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu