MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR
VÁS ZVE NA KONFERENCI

"VIDÍME JIŽ NOVOU
PODOBU PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ V PRAXI?"

Konference je realizována v rámci reformy péče o duševní zdraví. Cílem konference a workshopů je na základě zkušeností lidí z praxe informovat a diskutovat o aktuálním stavu reformy včetně financování, vzfělání, rozvoji akutní péče, nových službách, ochranných léčbách, kvalitě péče a zapojování uživatelů.

Více informací o konferenci a jejím programu najdete na stránkách
www.reformapsychiatrie.cz

Kdy

30. září - 1. řijna 2020
od 9 hodin

Místo konání

Hotel Flora, Olomouc
Krapkova 439/34, 779 00, Olomouc
zobrazit na mapě

Účastnický poplatek

Účastnický poplatek zahrnuje ubytování, účast na všech přednáškách dvoudenní konference, servis pro účastníky konference, doprovodné tiskové materiály, jmenovku, občerstvení během přednáškových programů (kávu, nealkoholické nápoje, apod.), oběd a společnou večeři. Účastnický poplatek je 990 Kč. Účastnické poplatky jsou včetně 15 % DPH. Účastnický poplatek je nevratný, ale v případě neúčasti za sebe můžete vyslat náhradníka nebo vám na požádání budou zaslány veškeré sjezdové materiály.

Přihláška se stává závaznou po připsání registračního poplatku na bankovní účet organizátora konference.

Online přihláška

Osobní údaje
Kontaktní údaje
Informace k pobytu
Doprava na konferenci je individuální a pořadatel nehradí náklady na dopravu a parkování. Vzhledem k omezené kapacitě parkovišť v místě konání akce, nemůže pořadatel garantovat rezervaci parkovacího místa. O možnostech parkování a vhodných místech Vás budeme informovat.
Protože se jedná o ubytování převážně v dvoulůžkových pokojích, uveďte při rezervaci i jméno požadovaného spolubydlícího, případně další požadavky (např. zdravotní omezení). V případě, že nemáte vybraného konkrétního spolubydlícího, zajistíme Vám přiřazení spolubydlícího v obdobné situaci.
Workshopy
Každý účastník konference si může vybrat 3 workshopy
(podle počtu přihlášek na jednotlivá témata budeme řešit rozdělení do sálů a také bloků).
Poznámka
Odesláním tohoto formuláře souhlasím se zpracováním mých osobních údajů ve smyslu příslušných právních předpisů. Osobní údaje budou zpracovávány pro účely organizace konferencí pořádaných v rámci Reformy psychiatrické péče, a to po dobu 10 let od ukončení realizace projektu „Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné“, č. projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006213“. Správcem osobních údajů („správce“) je Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví, IČO 00024341, se sídlem Palackého náměstí 4, 128 00 Praha 2. Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Ing. Tereza Pavlíčková, oia(zavináč)mzcr.cz . Osobní údaje mohou být předány právnickým či fyzickým osobám, jež se podílejí na uvedeném projektu, nebo jej zajišťují, případně osobám nebo orgánům provádějícím jeho kontrolu. Právním základem zpracování je Vámi udělený souhlas, který můžete kdykoliv odvolat. Udělení souhlasu není Vaší právní povinností, ale je nutnou podmínkou pro Vaši účast ve výše uvedeném projektu. Máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu a doplnění nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Máte též právo podat stížnost na zpracování osobních údajů u dozorového úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
ODESLAT FORMULÁŘ

S případnými dotazy se můžete obrátit na koordinátora konference Jakuba Štěpánka
e-mail: konference@reformapsychiatrie.cz, tel.: +420 775 707 877

Konference je spolufinancována z projektu “Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné“, (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006213) realizovaného Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu